ĐẾN MIẾU LẠNH KẾT GIAO QUÝ NHÂN poker

Tục ngữ nói: “Bình thường không đốt hương, đến khi lâm sự ôm chân phật”. Bồ Tát dẫu có linh thiêng cũng không thể giúp đỡ được bạn.

Bởi vi bình thường trong lòng bạn làm gì có phật tổ, có việc mới khẩn cầu, phật tổ sao có thể là công cụ của bạn được? Bởi vậy chúng ta cầu thần, bình thường cũng đốt hương.

poker

Và ngày thường đốt hương, hoàn toàn là xuất phát từ sự kính trọng, tuyệt đối không mua bán, một khi có việc, bạn đi cầu khẩn, thần phật nhớ đến hương thơm trầm ấm của bạn hàng ngày cũng không đến nỗi từ chối.

Nếu như đi thắp hương, hãy chọn một ngôi miếu bình thường không có người tới, không nhẫt thiết chỉ chọn những ngôi miếu lắm lửa nhiều hương.

Bởi vì ở đó đông người quá, sự chú ý của thẩn tiên bị phần tán, bạn đi thắp hương chẳng qua cũng chỉ là một trong số bao nhiêu hương khách khác mà thôi, không thể hiện được thành ý của bạn, thẩn thánh cũng sẽ không có cảm tình đặc biệt với bạn.

Bởi vậy, khi có việc cầu xin thần thánh cũng đối đãi với bạn giống như chúng nhân vậy, không thể chăm sóc đặc biệt tới bạn được.

Nhưng Bổ Tát ở những nơi miếu lạnh thì lại khác, cổng đền bình thường lạnh lẽo, không người lễ bái, bạn lại đến thắp hương một cách rất thành kính, thần thánh đương nhiên sẽ chú tâm đến bạn.

Thắp lên một nén hương, thần thánh trong miếu sẽ cho rằng đây là nhân tình trong trời rộng, ngày sau nếu có việc phải cẩu, thần thánh sẽ đặc biệt chú ý đến bạn.

Nếu như một ngày nào đó phong thuỷ thay đổi, miếu lạnh trở nên đông người, thẩn thánh đối với bạn vẫn đặc biệt chú ý, không coi bạn là một kẻ bợ đỡ.

Trang chủ: cadouytin.info

 

Leave a Reply