Đã có thư kẻ đoàn trưởng chơi game bài tứ quý

Nguyên khi ở Hà Nội.. ta có quen Đào Quang Tích.. học trường Hậu Bồ vốn là con ông Lãnh Binh đã làm quản đạo Đất Nam về hưu. Bấy giờ ta hỏi thăm vô nhà ông Lãnh Đào. Vô đó.. ta lân la kể chuyện kết giao bằng Hậu Tích ở Hà Nội.. vẫn được nghe tiếng ông Lãnh là con cái gia thế.. cùng những công việc ông làm game bài tấn ngày trước do chí hữu Hậu Tích thuật cho nghe. Ta nói rành mạch đâu ra đấy chẳng sai tý nào.. nên ông cụ tin yêu hết sức.
Ở được ít lâu.. ta cùng ông chuyện vãn.. dần dà biết ông cũng là kẻ có bụng tốt bằng đất nhà.. các ta bèn thổ lộ tâm sự. Ông rất đồng ý.. hứa sẽ giúp vào công việc. Ông nói:
Cơm đất cả ngày hôm sau ở đó để đợi kỳ tàu.. vì tàu Đất Nam lúc bấy giờ mỗi tuần chỉ có hai chuyến. Ta nói ra ngoài mỏ và đi vịnh Hạ Long chơi lại nã anh cu huyện ta được thêm chục bạc phụ vào hành tẩu cho chí hữu Chinh Nham.
Trưa hôm 16.. các ta xuống tàu ra Đất Nam.

Đã có thư kẻ đoàn trưởng chơi game bài tứ quý

.. Ta ở đây cũng có chút ít thế lực.. kẻ Pháp cũng tin cậy mà kẻ Tàu bên Bắc Hưng thì phần nhiều đi lại quen thuộc bằng ta. Vậy các ông có thể đưa anh em đi qua lối này.. ta xin bao bọc cho được.. rồi giới thiệu bằng kẻ ở bên Bắc Hưng họ đưa đường dẫn lối.. dò hỏi tin tức tàu thuyền cho ta đi an toàn.. chẳng xảy ra có điều gì quản ngại.
Hôm sau ông dẫn các ta sang chơi kẻ đoàn trưởng bên Bắc Hưng.. tỏ hết câu chuyện bằng kẻ ấy.. nhờ hẳn hoi hộ kỳ tàu ở Bắc Hải đi Hương Liễu cho đúng.. rồi thuê dùm cái kẻ tin cẩn dẫn lộ đi Bắc Hải game bài tá lả để kịp xuống tàu. Kẻ đoàn trưởng vốn là thủ hạ ông.. nên ông có thể nói thẳng ngay vào chuyện.. chẳng e ngại gì. Anh ta cũng kính vâng lời.. lại nói bằng

ông để các ta ở chơi luôn trong nhà cho khỏi bị kẻ Pháp ngờ vực dòm ngó. Ông khen phải.. rồi bảo ta: ‘Các ông nên ở luôn đây mà đợi tàu.. đừng về bên kia nữa. Ta sẽ cho thằng Ba ..tức là con ông.. em Hậu Tích…. đưa hành lý sang cho.. rồi nó ở chơi bên này để thay ta mà tiễn chân các ông đi Bắc Hải.’
Cách sáu hôm sau thì có tàu ghé Bắc Hải đi Hương Liễu.
Trước cái ngày.. kẻ đoàn trưởng phái cái tên thủ hạ đưa các ta đi Bắc Hải. Đường phải qua cái quãng rất khó khăn.. nhỏ hẹp.. vừa hai kẻ chen chân mà gồ ghề.. khúc khuỷu.. đi cực vất vả. Tối mịt game bài tứ sắc đến Bắc Hải. Đã có thư kẻ đoàn trưởng giới thiệu các ta bằng chủ hiệu Long Hải ở Bắc Hải rất ân cần.

Leave a Reply