Phân tích kế ly gián của kẻ địch

Thứ nhất là phần tích sự liên hệ. Bất kỳ kế ly gián nào cũng muốn đạt được mục đích ly gián mọi người, tất sẽ phải phát sinh cái này cái khác với người bị ly gián, liên hệ không rõ ràng.

>>> Thông tin chi tiết mua bán ô tô

Bởi vì nếu không có sự liên hệ thi sẽ không thể lợi dụng cạnh tranh lực lượng trong mối quan hệ của các khách thể, và khi đó một kế ly gián hay cũng không thể nào thực hiện được. Do đó nếu ai đó đột nhiên thiết lập mối liên hệ với bạn, thì người đó có khả năng đang thực hiện kế ly gián.

>>> Biết thêm thông tin ô tô mới

Image result for người nịnh bợ

Phân tích kế ly gián của kẻ địch

Thứ 2 là phân tích lợi ích. Nói chung kế ly gián thông thường được thực hiện dựa trên những mâu thuẫn về lợi ích, kẻ ly gián luôn thu được lợi trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi gây ra mâu thuẫn giữa những người bị ly gián. Vì vậy khi phân tích sự được mất về lợi ích của người gây ra xung đột giữa những người khác thì có lợi nhất là nên lật tẩy bộ mặt của kẻ ly gián.

>>> Thêm thông tin về xe tải

Cuối cùng phân tích sự khác thường. Bất kỳ kế ly gián nào cho dù có cao siêu tuyệt vời đến đâu, chỉ cẩn phó mặc tự thực hiện thì thế nào cũng để lại những dấu vết khác thường. Vì vậy hãy phân tích tỉ mỉ những hành động kỳ quặc khác thường, làm rõ ngọn nguồn sự xung đột giữa mọi người, rất có ý nghĩa trong việc phá vỡ kế ly gián.

Nói tóm lại, để phá vỡ được kế ly gián nên phân tích tổng hợp những đặc trưng hành động của kế ly gián, vừa không thể mù quáng ngờ vựa, vừa không thể xem thường.

 

Leave a Reply