Đồng hồ cao cấp bên trong có gì mà lại đắt đến vậy?: Máy tính loại nhỏ PDP – 10 chỉ có trong phòng thí