Đã có thư kẻ đoàn trưởng chơi game bài tứ quý: Nguyên khi ở Hà Nội.. ta có quen Đào Quang Tích.. học