Một vài lưu ý về máy hút ẩm: Cũng như máy lọc không khí, Hiện nay, máy hút ẩm đang được