Phân biệt con người từ lời nói dối: Có người nói “nói dổi là biểu hiện con người bắt đầu